ภาษาไทย | Thai

การโจรกรรมในร้านค้า

หัวหน้าตำรวจอาวุโสจาเนล เหลียง: แม้ว่าการโจรกรรมในร้านค้าจะมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ แต่มันก็กลายเป็นปัญหามากจนกระทั่งมันคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจในแต่ละปี

คนขโมยของในร้านค้ามาจากทุกชนชั้น ทุกภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม ปกติแล้วเราสามารถแบ่งผู้กระทำผิดได้เป็น 2 ประเภท นั่นคือ คนขโมยของในร้านค้ามือสมัครเล่นกับคนขโทยของในร้านค้ามืออาชีพ

คนขโมยของในร้านค้ามือสมัครเล่น หมายถึงคนที่ทำไปเพราะแรงกระตุ้น โดยปกติแล้ว เรา เห็นวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจขโมยของในร้านค้า เพื่อทำให้เพื่อนฝูงประทับใจ ภายใต้แรงกดดันของกลุ่มเพื่อน และตามปกติพวกเขาอาจจะทำงานเป็นกลุ่มก็ได้

หัวขโมยมืออาชีพ หมายถึงผู้ที่ทำงานตามลำพัง และมักจะออกไปเลือกเป้าหมาย ดังนั้น เขาอาจจะได้มาดูสถานที่ไปแล้ว ก่อนจะลงมือกระทำความผิด นี่เป็นสิ่งที่เขาฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและมีแรงกระตุ้นมาจากหลายปัจจัย

ท่านสามารถป้องกันการโจรกรรมในร้านค้า โดยใช้มาตรการ 3 ด้านต่อไปนี้

ด้านแรกคือ การออกแบบและแผนผังร้าน ด้านที่สอง  ตรวจสอบนโยบายและขั้นตอนต่างๆของร้านของท่าน และด้านสุดท้าย   ให้ความรู้แก่พนักงานและทำชุดฝึกอบรมพนักงานด้วย 

การออกแบบและแผนผังร้าน จัดการปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมที่ธุรกิจของท่านดำเนินงานอยู่  เช่น ให้แน่ใจว่าชั้นวางของมีของอยู่เต็มแล้ว และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ดูช่องทางเดินในร้านของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางแนวสายตา ด้วยการใช้มาตรการต่างๆ เช่นติดกล้องวงจรปิดและกระจกเงาในบริเวณที่ตามปกติพนักงานไม่สามารถมองเห็นได้ ถ้าจำเป็น ให้จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย เดินตรวจตราร้านของท่าน นอกจากนี้ ให้จำกัดจำนวนทางเข้าออก เพื่อให้ท่านสามารถจัดการได้ว่าจะให้ลูกค้าเข้ามาร้านท่านกี่คนในช่วงเวลาหนึ่ง

ธุรกิจของท่านควรพิจารณาการใช้นโยบายและนโยบายการเข้าออกหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น การตรวจค้นกระเป๋า ห้ามคนเข้าร้านยกเว้นเขาจะยอมให้ตรวจค้นกระเป๋า ไม่ว่าจะเข้าหรือออก นอกจากนี้  ให้แจ้งลูกค้าให้ทราบอย่างชัดเจน ว่าถ้าจับได้ว่าเขาขโมยสินค้า ก็จะเรียกตำรวจ

ให้แน่ใจว่าพนักงานร้านของท่านเข้าใจนโยบายต่างๆ เช่นขั้นตอนการตรวจค้นกระเป๋า   จะทำอะไรในกรณีที่มีคนทำความผิด รวมทั้งนโยบายของท่านเรื่องการจับตัวผู้กระทำผิด และบอกพนักงานให้ชัดเจน ว่าเขาควรติดต่อตำรวจ ถ้าสงสัยว่ามีกิจกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้น

ตำรวจในท้องที่จะสามารถช่วยเหลือธุรกิจลดหรือกำจัดการโจรกรรมในร้านค้า ด้วยการทำการประเมินความปลอดภัยของธุรกิจ และการจัดฝึกอบรมพนักงาน การประเมินความปลอดภัยของธุรกิจ คือรายการตรวจสอบหลายอย่าง ที่ทำเพื่อตรวจสอบในด้านต่างๆที่มีช่องโหว่ ภายในสถานที่ของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันอาชญากรรม ในหน่วยงานตำรวจของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ใกล้บ้านท่าน และพวกเขาจะสามารถช่วยท่านได้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้

Last updated: Tuesday, 1 September 2015