Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στο Δήμο του Σύδνεϋ, την αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης (ή δήμο) που είναι αρμόδια για την εμπορική, οικονομική και πολιτιστική δραστηριότητα της κεντρικής περιοχής του Σύδνεϋ.

Για να επικοινωνήσετε με το Δήμο, μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να στείλετε φαξ ή να επισκεφτείτε το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών/Συνοικιών (παρατίθενται πιο κάτω). Αν τα Αγγλικά δεν είναι η κύρια γλώσσα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη δωρεάν τηλεφωνική υπηρεσία διερμηνείας – τηλεφωνήστε απλώς στο 131 450 και ζητήστε να καλέσουν το Δήμο του Σύδνεϋ στο 9265 9333.

Γενικές πληροφορίες ή βοήθεια εκτός των ωρών εργασίας

02 9265 9333 (24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα)02 9265 9222

Last updated: Friday, 7 December 2012