Το σύστημα διακυβέρνησης της Αυστραλίας

Υπάρχουν τρεις βαθμίδες διακυβέρνησης στην Αυστραλία. Κάθε βαθμίδα έχει διαφορετικές αρμοδιότητες και παρέχει διαφορετικές υπηρεσίες.

Η Ομοσπονδιακή

Η Ομοσπονδιακή (ή Κοινοπολιτειακή) κυβέρνηση είναι η εθνική κυβέρνηση της Αυστραλίας. Εφαρμόζει τους νόμους που ψηφίζει το Κοινοβούλιο της Κοινοπολιτείας. Αυτοί οι νόμοι αφορούν τις συναλλαγές και το εμπόριο, την καραντίνα, το νόμισμα, τις ευρεσιτεχνίες, τους γάμους, τη μετανάστευση, την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες και την παροχή πρόνοιας και άλλων παροχών βοήθειας όπως το Medicare, το Centrelink και το Δίκτυο Εύρεσης Εργασίας (Job Network).

Οι Πολιτειακές ή των Επικρατειών

Οι Πολιτείες της Αυστραλίας (Νέα Νότια Ουαλία, Βικτώρια, Κουηνσλάνδη, Νότιος Αυστραλία, Δυτική Αυστραλία και Τασμανία) και οι επικράτειες (Βόρεια Επικράτεια και Αυστραλιανή Επικράτεια Πρωτεύουσας), είναι αρμόδιες για την αστυνόμευση, τα δημόσια σχολεία, τους δρόμους και την κυκλοφορία, τα δημόσια νοσοκομεία, τη δημόσια στέγαση και τους κανονισμούς λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις μπορεί να έχουν τη μορφή πόλης ή δήμου ή κομητείας. Είναι αρμόδιες για την πολεοδομία, τις άδειες κατασκευής κτηρίων, τους τοπικούς δρόμους, τη στάθμευση, τις δημόσιες βιβλιοθήκες, τις δημόσιες τουαλέτες, την ύδρευση και την αποχέτευση, την αποκομιδή των απορριμμάτων, τα κατοικίδια ζώα και τις κοινοτικές υποδομές. Οι τοπικοί φόροι (ονομάζονται δημοτικά τέλη) συλλέγονται από τους ιδιοκτήτες κατοικιών με βάση την αξία της κατοικίας. Αυτοί οι φόροι χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των υπηρεσιών που παρέχονται. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις συλλέγουν επίσης τα τέλη στάθμευσης.

Last updated: Friday, 7 December 2012