Πώς μπορείτε να συμμετέχετε

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε

Ως κάτοικος ή ιδιοκτήτης επιχείρησης ή ιδιοκτησίας στο Δήμο του Σύδνεϋ, τα τέλη σας και κάθε άλλη αμοιβή ή χρέωση που καταβάλετε, συμβάλουν στην παροχή βασικών υπηρεσιών.

Ο Δήμος του Σύδνεϋ καλωσορίζει και ενθαρρύνει κάθε συμβολή σας. Οι ακόλουθοι είναι τρεις από τους τρόπους που μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας στις λειτουργίες του.

Επικοινωνία με τους δημοτικούς συμβούλους: Οι δέκα δημοτικοί  σύμβουλοι του Δήμου εκλέγονται για θητεία τεσσάρων ετών από τους κατοίκους και όσους καταβάλουν δημοτικά τέλη (ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή ιδιοκτησιών). Διαβάστε τα βιογραφικά των δημοτικών συμβούλων.

Παρακολούθηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου: Τα μέλη της κοινότητας έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις της κοινότητας και στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Παροχή σχολίων και προτάσεων σε πολιτικές και στρατηγικές: Ο Δήμος αναγνωρίζει ότι η συμβολή της κοινότητας είναι ζωτική προκειμένου οι προτάσεις και τα έργα να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τοπικές ανάγκες και να είναι επιτυχή. Ο Δήμος εκθέτει δημόσια προτάσεις και έργα και ζητά τα σχόλια και προτάσεις της κοινότητας.

Last updated: Friday, 7 December 2012