Sơ lược về Thành Phố Sydney

Sơ lược về Thành Phố Sydney

Thành Phố Sydney là hội đồng thành phố thủ phủ chịu trách nhiệm cho trung tâm thương mại, tài chánh và văn hóa của khu vực trung tâm Sydney. Ở Úc, hội đồng thành phố của các thủ phủ như Thành Phố Sydney là một cấp trong hệ thống chính quyền ba cấp.

Cộng đồng thành phố này có khoảng 176.255 cư dân, 350.000 công nhân viên và trên 450.000 khách viếng thăm hàng ngày cùng các cơ quan chính phủ khác, tổ chức nghệ thuật và văn hóa và các cơ sở cung cấp dịch vụ hoạt động trong cộng đồng.

Thành phố Sydney là một trong những nơi có dân số với nguồn gốc sắc tộc đa dạng nhất ở Úc. Hầu như phân nửa cư dân thành phố này sinh ra ở nước ngoài và gần 30 phần trăm cư dân nói ngôn ngữ khác tiếng Anh. Sau tiếng Anh, các ngôn ngữ thường được sử dụng ở nhà nhiều nhất là tiếng Hoa rồi đến tiếng Inđô (Nam Dương), tiếng Hy Lạp và tiếng Nga.

Địa phận Thành phố Sydney

Địa phận của chính quyền địa phương Thành phố Sydney rộng khoảng 26 cây số vuông, bao gồm khu vực trung tâm thương mại của Sydney, the Rocks, Millers Point, Ultimo, Pyrmont, Surry Hills, Woolloomooloo, Kings Cross, Elizabeth Bay, Rushcutters Bay, Darlinghurst, Chippendale, Darlington, Camperdown, Forest Lodge, Glebe, Alexandria, Beaconsfield, Centennial Park, Erskineville, Newtown, Redfern, Rosebery, Waterloo và Zetland.

Xem bản đồ địa phận chính quyền địa phương Thành phố Sydney.

Sydney 2030 bền vững

Năm 2007, Thành phố Sydney đã hỏi người dân và các doanh nghiệp địa phương rằng họ muốn thấy điều gì xảy ra trong 20 năm tới và sau đó. Kết quả là phần lớn tầm nhìn chung đều mong muốn Sydney phát triển bền vững, giúp Sydney trở thành một thành phố xanh và kết nối toàn cầu.

Phát triển bền vững không chỉ nói về môi trường vật lý, mà còn về nền kinh tế, văn hóa và xã hội nữa, và cách giải quyết từng lãnh vực, với những ý tưởng táo bạo và quản trị tốt sẽ tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho các cộng đồng hiện tại và trong tương lai.

Last updated: Friday, 7 December 2012