Thư viện

Thư viện

Truyền thông, thông tin và giáo dục

Thư viện của Thành phố Sydney gồm có 9 chi nhánh tọa lạc tại các địa điểm thuận tiện và 2 dịch vụ liên kết (Link và Pyrmont Library Express) không có nhân viên nhưng người có thẻ thư viện có thể đến lấy các món, trả sách và sử dụng internet:

Các thứ tại thư viện

Các thứ tại thư viện của chúng tôi gồm có:

  • sách, sách đọc thu âm, tạp chí, bản nhạc, CD và DVD, cơ sở dữ liệu trực tuyến, báo chí địa phương và quốc tế
  • sử dụng dịch vụ internet và máy vi tính
  • các sách ngôn ngữ dành cho người có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, bao gồm các ngôn ngữ như tiếng Hoa, Nam Dương, Nhật Bản, Triều Tiên, Nga, Tây Ban Nha, Thái Lan, và Việt Nam.

Thành viên

Hội viên không chỉ dành cho cư dân của Thành phố Sydney – mà bất cứ ai sinh sống ở NSW đều có thể làm thẻ thư viện miễn phí.

Last updated: Thursday, 23 July 2015