Các dịch vụ của Hội Đồng Thành Phố

Các dịch vụ của Hội Đồng Thành Phố

Inside this section

Một số dịch vụ liên quan của Hội Đồng Thành Phố được liệt kê dưới đây.

Các dịch vụ đa văn hóa: Thành phố Sydney tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng dân cư đô thị sống động và đa dạng qua những chương trình và sáng kiến đa văn hóa khác nhau.

Các dịch vụ dành cho người trên 55 tuổi: Thành phố cung cấp vô số các loại hình dịch vụ và chương trình để trợ giúp và khuyến khích người cao niên và người khuyết tật tham gia những sinh hoạt của cộng đồng.

Dịch vụ giữ trẻ: Thành phố Sydney quyết tâm gây dựng ở thành phố này một môi trường thuận lợi cho gia đình. Gia đình có con cái có thể được hưởng nhiều dịch vụ khác nhau của Hội Đồng Thành Phố, chính phủ, tư nhân cũng như của cộng đồng bao gồm dịch vụ giữ trẻ, mẫu giáo, nhóm vườn trẻ, giữ trẻ sau giờ học, giữ trẻ dịp bãi trường và trường học.

Dịch vụ vô gia cư: Hàng năm, dịch vụ vô gia cư thông qua Trung Tâm Thông Tin Người Vô Gia Cư, Dịch Vụ Lưu Động của Thành phố và Chương Trình Trung Gian Vô Gia Cư giúp đỡ hàng ngàn người vô gia cư, cung cấp cho họ thông tin, hướng dẫn, chỗ ở và trợ giúp thiết thực.

Dịch vụ Thanh thiếu niên: Thành phố Sydney coi trọng sức lực và lòng nhiệt tâm mà thanh thiếu niên đóng góp cho thành phố và tìm cách trợ giúp các em qua nhiều chương trình dành cho thanh thiếu niên khác nhau.

Thể thao và Giải trí: Thành phố Sydney có hồ bơi, công viên, các trung tâm thể thao và giải trí để đem lại niềm vui giải trí cho người dân và khách tới thăm.

Các tuyến xe buýt cộng đồng: Chương Trình Xe Buýt Cộng Đồng phục vụ các nhóm và tổ chức cộng đồng vô vị lợi có cung cấp các dịch vụ mang lại lợi ích cho toàn thể cộng đồng Thành phố Sydney hay một nhóm dân cư đối tượng cụ thể.

Các địa điểm cộng đồng cho thuê: Thành phố Sydney có vô số các địa điểm cộng đồng khác nhau để cho thuê như phòng ốc, hội trường và giảng đường thích hợp cho những buổi họp cộng đồng, hội thảo, hội nghị và tổ chức đám cưới.

Ngân khoản tài trợ và bảo trợ: Thành phố Sydney cấp nhiều ngân khoản tài trợ, giải thưởng và bảo trợ với mục đích tăng sức và trợ giúp cộng đồng của thành phố.

Rác thải và tái chế: Thành phố khuyến khích và hỗ trợ cư dân bảo vệ môi trường thành phố bằng cách giảm rác thải từ gia đình và tăng cường tái chế.

An toàn cộng đồng: Thành phố Sydney hợp tác với cảnh sát, doanh nghiệp, cư dân và các đoàn thể cơ quan khác để tăng cường an toàn trong thành phố qua nỗ lực nâng cao nhận thức và giáo dục, đề án cộng đồng cũng như những thiết kế đô thị an toàn. Quí vị hãy tải xuống tờ thông tin “Thành phố An toàn” bằng tiếng Ả Rập, tiếng Hoa, tiếng Hy Lạp, tiếng Ý, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt.

Last updated: Friday, 7 December 2012