Trung Tâm Láng Giềng/Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng

Trung Tâm Láng Giềng/Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng

Trung Tâm Láng Giềng/Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng có thể giải đáp mọi thắc mắc về các vấn đề khác nhau và quí vị có thể:

 • lấy thông tin về qui hoạch thành phố và nộp đơn xin xây dựng
 • xin giấy phép đậu xe
 • nộp đơn xin giấy phép cần trục và hàng rào bao quanh công trường
 • xem các đơn xin xây dựng tại buổi trưng bày công cộng
 • xin giấy phép biểu diễn trên hè phố
 • nộp giấy chứng nhận xây dựng
 • thanh toán thuế nóc gia
 • yêu cầu xóa hình vẽ/chữ viết bậy (graffiti)
 • xin thùng rác, tái chế hoặc phân xanh trộn
 • đăng kí dịch vụ Rác Thải Xanh
 • lấy bản sao các báo cáo hội đồng thành phố hoặc
 • đăng kí thú nuôi kiểng
 • đăng kí sử dụng công viên/ vườn hoặc nơi tụ họp khác của Hội Đồng Thành Phố
 • kiểm tra qui vùng và quản lí hoạch định
 • xin giấy phép đăng kí cho biển báo, vật chướng ngại, chặn đường phố và quay hình
 • yêu cầu nhân viên thân thiện của chúng tôi xem lại bất kì vấn đề nào của hội đồng thành phố giùm quí vị


CBD (Khu vực thương mại trung tâm)

Level 2, Town Hall House
456 Kent Street
Sydney NSW 2000
Đt: 02 9265 9333
Email: council@cityofsydney.nsw.gov.au

Thứ Hai đến thứ Sáu: 8g sáng đến 6g chiều

Redfern

158 Redfern Street
Redfern NSW 2016
Email: council@cityofsydney.nsw.gov.au

Thứ Hai đến thứ Sáu: 9g sáng đến 5g chiều
Thứ Bảy: 9g sáng đến 12g trưa

Glebe

Glebe Town Hall
160 St Johns Road
Glebe NSW 2037
Email: council@cityofsydney.nsw.gov.au

Thứ Hai đến thứ Sáu: 8g30 sáng đến 5g30 chiều
Dịch vụ khu láng giềng Glebe đang trong quá trình dời địa điểm. Muốn biết chi tiết liên lạc, xin quí vị gọi số 9265 9333.

Kings Cross

50 - 52 Darlinghurst Rd
Kings Cross NSW 2011
Email: council@cityofsydney.nsw.gov.au

Thứ Hai đến thứ Sáu: 9g sáng đến 5g chiều
Thứ Bảy: 9g sáng đến 12g trưa

Last updated: Friday, 7 December 2012