ภาษาไทย | Thai

การจัดการเงินสด

หัวหน้า ซีเนียร์ คอนสเตเบิล (Senior  Constable) จาเนล เหลียง:  การจัดการเงินสดไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะการใช้เงินสดโดยทั่วไปประจำวันผ่านธุรกิจของท่านเท่านั้น แต่รวมถึงการขนย้ายและการเก็บรักษาเงินสดไว้ในสถานที่ของท่านอีกด้วย

 พนักงานทุกคนในธุรกิจของท่านต้องทราบนโยบายและขั้นตอนที่ท่านกำหนดไว้ ไม่ใช่เฉพาะระดับผู้บริหาร

รื่องที่ควรคำนึงถึง เวลานับเงินสดในสถานประกอบธุรกิจของท่าน รวมถึงการนับเงินในที่ลับตา คนทั่วไป  ไม่ใช่นับต่อหน้าลูกค้าของท่าน ให้แน่ใจว่าสถานที่ของท่านปลอดภัยแน่นหนา หน้าต่างและประตูทุกบานใส่กลอนปิดกุญแจแล้ว ก่อนที่จะเริ่มนับเงินทุกครั้ง และให้เตรียมโทรศัพท์ไว้ให้พร้อม เผื่อท่านเกิดมีปัญหา ท่านจะได้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือโทรเรียกคนอื่นมาช่วยได้

เพื่อจัดการปัญหาการโจรกรรมเงินสด จากเครื่องคิดเงินของท่าน ระหว่างดำเนินธุรกิจ ให้ท่านเลือกใช้มาตรการ เช่น ให้แน่ใจว่าเครื่องคิดเงินสดของท่านปิดกุญแจและปิดอยู่ตลอดเวลา ให้ติดตั้งเครื่องไว้ในบริเวณที่ผู้ร้ายเข้าถึงได้ยาก และให้แน่ใจว่าท่านทราบ ว่าใครเข้าถึงเครื่องคิดเงินดังกล่าวตลอดเวลาและทุกชั่วโมงทำการค้าของธุรกิจ

เพื่อป้องกัน ลดให้เหลือน้อยที่สุด หรือตอบสนองต่อความพยายามโจรกรรมเงินสดที่กำลังถูกขนย้ายอยู่นั้น ให้แน่ใจว่าใช้พนักงานที่มีร่างกายแข็งแรง 2 คนขนส่งเงินดังกล่าวด้วยกัน ให้แน่ใจว่าคนทั้งสองไม่ได้สวมใส่เครื่องแบบที่มียี่ห้อที่คนอื่นจะทราบได้ ว่าเป็นพนักงานของธุรกิจ และถ้าพวกเขาเดินทางโดยใช้ยาน พาหนะ ให้ตรวจสอบว่ายานพาหนะดังกล่าวปิดกุญแจและมีความปลอดภัยดีแล้ว และไม่มีการจอดแวะระหว่างทางโดยไม่จำเป็น

ในกรณีที่มีกิจกรรมน่าสงสัยเกิดขึ้น ในหรือรอบๆสถานที่ประกอบธุรกิจของท่าน ให้บอกพนักงานของท่านให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือ   โทรแจ้ง Crimestoppers โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อ

Last updated: Tuesday, 1 September 2015