ภาษาไทย | Thai

การรักษาสถานที่เกิดเหตุ

หัวหน้าซีเนียร์ คอนสเตเบิล( Senior Constable จาเนล เหลียง:  หัวหน้าซีเนียร์ คอนสเตเบิล จาเนล เหลียง: ถ้าท่านเผชิญหน้ากับคนที่มีอาวุธหรือไม่มีอาวุธและกำลังข่มขู่ท่าน ให้แน่ใจว่า ขั้นแรกให้ท่านปฏิบัติตามคำสั่ง ทุกอย่างของเขา พยายามอยู่อย่างสงบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ให้เขาเห็นมือของท่านตลอดเวลา และอย่าพยายามเคลื่อนไหวกระทันหัน แล้วแจ้งตำรวจให้เร็วที่สุดทันทีที่สามารถทำได้ปลอดภัย

เมื่อที่ท่านโทรขอความช่วยเหลือจาก ตำรวจ ท่านต้องตอบคำถามหลายข้อ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่นชื่อของท่าน สถานที่ที่ท่านอยู่อย่างชัดเจน  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลักษณะของผู้ร้ายเพื่อที่ตำรวจจะได้เริ่มค้นหาได้ และข้อมูลว่ามีใครบาดเจ็บและต้องการรถพยาบาลหรือรถดับเพลิงหรือไม่

ทันทีที่ติดต่อตำรวจเรียบร้อยแล้ว เรื่องสำคัญที่สุดที่ควรคำนึงถึงก็คือ “สถานที่เกิดเหตุ” ดังนั้น หลังจากปกป้องชีวิตคนแล้ว ให้พยายามปิดร้าน ถ้าทำได้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกปนเปื้อน ระบุพยานของเหตุที่เกิดขึ้น  และพยายามกันพยานออกจากกัน เพื่อที่พยานจะได้ไม่แลกเปลี่ยนเรื่องราวหรือข้อมูลระหว่างกัน วางป้ายไว้ที่หน้าต่างร้าน เพื่อแจ้งให้ลูกค้าของท่านทราบว่าตอนนี้ร้านปิดทำการชั่วคราว

ถ้าเกิดความเสียหายต่อร้าน เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าของร้านไม่ควรเริ่มทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุก่อนตำรวจจะมาถึง นั่นเพียงเพราะว่าสถานที่เกิดเหตุจะถูกปนเปื้อน และนั่นจะเป็นการขัดขวางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อมาในภายหลัง

ตำรวจสายสืบจะมองหาร่องรอยของหลักฐานหลายอย่าง และโดยเฉพาะหลักฐานด้านนิติเวช นี่รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่นหลักฐานทางกายภาพ เช่นรอยนิ้วมือ รอยเท้าและรอยยางรถ หลักฐานด้านวิถีกระสุน เช่น ปลอกกระสุนปืนและเขม่าปืน และหลักฐาน ที่เป็นร่องรอย ซึ่งอาจรวมถึงเส้นผม ใยผ้า และยาเสพติด  รวมทั้งหลักฐานทางร่างกาย  เช่น น้ำลาย เลือด และปัสสาวะ

เราขอท่านแต่งตั้งใครสักคน ในร้านให้เฝ้าสถานที่เกิดเหตุจนกว่าตำรวจจะมาถึง 

RESPOND คือตัวย่อที่จำได้ง่ายและออกแบบมาเพื่อช่วยท่านจัดการสถานที่เกิดเหตุ

R (Respond) ตอบสนอง: ตอบสนองต่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้ ที่ต้องการความช่วยเหลือ

E (Evaluate) ประเมิน: ประเมินความรุนแรงของสถานการณ์และระบุว่าใคร ให้ความช่วยเหลือได้บ้าง

S (Secure) ปลอดภัย: สร้างความปลอดภัยให้สถานที่เกิดเหตุ เพื่อยืนยันว่ามีการปกป้องหลักฐานต่างๆแล้ว

P (Protect) ป้องกัน: การป้องกันสถานที่เกิดเหตุและบันทึกชื่อผู้ที่อยู่ในที่นั้น

O (Observe) สังเกต: จดบันทึกสิ่งที่ท่านเห็น  ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

N (Notify) แจ้ง: โทรถึงบริการตำรวจ ดับเพลิง หรือรถพยาบาลผ่านหมายเลขฉุกเฉิน 000

และ D (Document) เอกสาร: บันทึกสิ่งที่ท่านเห็นและเตรียมส่งบันทึกดังกล่าวให้ตำรวจ

“เหยื่อ” หมายถึงผู้ใดก็ตาม ที่ประสบอันตรายทางร่างกายหรือจิตใจทุกรูปแบบ จากอาชญากรรม และเหยื่อทุกคนมีสิทธิ์ตาม “กฎบัตรสิทธิ์ของผู้ประสบภัย” ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่นความช่วยเหลือ และบางทีอาจรวมถึงความช่วยเหลือทางการเงินด้วย

ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ หน่วยงานบริการผู้ประสบภัย (Victim Services) เป็นส่วนงานหนึ่งของสำนักงานอัยการสูงสุดและกฎหมายของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ เหยื่อมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือผ่านบริการของหน่วยงานนี้ เช่น การให้คำ ปรึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตและสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

Last updated: Tuesday, 1 September 2015