เทศบาลท้องถิ่นของท่าน

เทศบาลนครซิดนีย์ (The City of Sydney) คือหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น (Council) ที่รับผิดชอบใจกลางนครซิดนีย์และอีก 33 เขตโดยรอบในเขตความรับผิดชอบของเรา เราให้บริการและโครงการต่างๆแก่ผู้อยู่อาศัย ธุรกิจในท้องถิ่น คนงาน และผู้มาเยือนซิดนีย์

ท่านสามารถติดต่อเทศบาลซิดนีย์ได้ทางโทรศัพท์อีเมล์ หรือแวะไปที่ศูนย์บริการลูกค้าที่ใกล้ที่สุด

ข้อซักถามทั่วไปหรือความช่วยเหลือหลังเวลาทำการ

เบอร์โทร: 02 9265 9333 (24 ชั่วโมงทุกวัน)
อีเมล: council@cityofsydney.nsw.gov.au

ถ้าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักของท่าน ท่านสามารถใช้บริการล่ามทางโทรศัพท์ได้ฟรีโดยติดต่อเราที่เบอร์ 131 450 และบอกให้ล่ามโทรมายังเทศบาลนครซิดนีย์ที่เบอร์ 02 9265 9333

ถ้าท่านหูหนวกหรือพิการทางการได้ยินหรือการพูด ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางบริการเชื่อมต่อแห่งชาติ (National Relay Service)

  • ผู้ใช้โทรพิมพ์ (TTY) ให้โทรเบอร์ 133 677 แล้วขอเชื่อมต่อเบอร์ 02 9265 9333
  • ผู้ใช้บริการ Speak and Listen ให้โทรเบอร์ 1300 555 727 แล้วขอเชื่อมต่อเบอร์ 02 9265 9333
  • ผู้ใช้การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตให้เชื่อมต่อไปยัง NRS แล้วขอเชื่อมต่อเบอร์ 02 9265 9333
  • ผู้ใช้การเชื่อมต่อทางวิดีโอให้เลือกวิดีโอรีเลย์ของ NRS บน Skype แล้วขอเชื่อมต่อเบอร์ 02 9265 9333
  • ผู้เชื่อมต่อทาง SMS ให้โทรเบอร์ 0423 677 767 แล้วขอเชื่อมต่อเบอร์ 02 9265 9333

Last updated: Friday, 30 November 2018