ประวัติเทศบาลนครซิดนีย์

ประวัติเทศบาลนครซิดนีย์

พื้นที่ท้องถิ่นของท่าน

เทศบาลนครซิดนีย์เป็นเทศบาลบริหารเมืองหลวงที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริการและโครงการต่างๆสำหรับผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น ธุรกิจ คนทำงาน และผู้มาเยือนเมืองนี้ ในประเทศออสเตรเลียนั้น เทศบาลอย่างเช่นเทศบาลซิดนีย์ของเรานั้นเป็นระดับชั้นหนึ่งของระบบรัฐบาลแบบสามระดับชั้น

ชุมชนในท้องถิ่นของเราประกอบด้วยผู้อยู่อาศัยราว 187,561 คน คนทำงาน 437,000 คน และผู้มาเยือนมากกว่า 480,000 คนต่อวัน (ค่าประมาณเมื่อปี 2012) รวมทั้งองค์กรของรัฐอื่นๆ องค์กรศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ให้บริการชุมชนแบบต่างๆ

เขตเทศบาลของนครซิดนีย์มีประชากรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย เกือบครึ่งของผู้อยู่อาศัยของเราเป็นคนที่เกิดในประเทศอื่น และเกือบ 30%

พูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ที่บ้าน นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาหลักที่พูดกันที่บ้านคือภาษาจีนและภาษาไทย

โครงการซิดนีย์ที่ยั่งยืน (Sustainable Sydney) ปี 2030

ในปี 2007 นั้น เราสอบถามผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นและธุรกิจต่างๆ ว่าพวกเขาอยากให้เกิดอะไรขึ้นบ้างในเมืองนี้ในช่วงอีก 20 ปีข้างหน้าและหลังจากนั้น คำตอบที่ได้ก็คือ

วิสัยทัศน์ร่วมกันของการพัฒนาที่ยั่งยืนของซิดนีย์ที่จะทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่มีสีเขียว มีความเป็นสากล และเชื่อมโยงถึงกัน

โครงการและยุทธศาสตร์ของเราสู่ปี 2030 นั้นประกอบด้วยด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ชุมชนและวัฒนธรรม ความยั่งยืน สถาปัตยกรรมและการออกแบบและการขนส่งและการเข้าถึง

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

เมืองของเราเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และได้กลายเป็นบ้านของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยจากทั่วโลก

เมืองของเรากลายเป็นดินแดนที่ยินดีต้อนรับผู้อพยพอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2005 เมื่อสภาเทศบาลเมืองของเราประกาศความมุ่งมั่นที่จะยินดีต้อนรับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเข้าสู่ชุมชนของเรา นอกจากนี้เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะอุ้มชูสิทธิมนุษยชน แสดงความเห็นอกเห็นใจ และปรับปรุงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาในชุมชนของเรา

การเหยียดเชื้อชาติ เราช่วยกันหยุดได้

พวกเราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับธุรกิจชั้นนำ องค์กรกีฬา และองค์กรอื่นๆของออสเตรเลียหลายแห่งในการสนับสนุนการรณรงค์โครงการ ‘การเหยียดเชื้อชาติ เราช่วยกันหยุดได้’ (Racism. It stops with me)

เทศบาลนครซิดนีย์มุ่งมั่นที่จะกำจัดการเหยียดเชื้อชาติด้วยการตั้งปณิธานว่าจะทำกิจกรรมหลายอย่างในอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ครั้งนี้

ท่านจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร

ถ้าท่านเป็นผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นหรือเจ้าของธุรกิจ/อสังหาริมทรัพย์ ส่วนหนึ่งของภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆที่ท่านจ่ายจะถูกนำไปให้กับทางเทศบาลเพื่อจัดหาบริการที่จำเป็นต่างๆ

เรายินดีต้อนรับและสนับสนุนให้ท่านแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถออกความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของนครซิดนีย์ได้ 3 ช่องทาง นั่นก็คือ

ติดต่อสมาชิกสภา

สมาชิกสภาทั้ง 10 ท่านของซิดนีย์จะดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 4 ปี มาจากการเลือกตั้งของผู้อยู่อาศัยและผู้จ่ายภาษี (ธุรกิจและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์) สมาชิกสภาแต่ละท่านจะมีประวัติแสดงอยู่บนอินเทอร์เน็ต

เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล

ท่านสามารถเข้าร่วมในการประชุมในชุมชนและการประชุมสภาเทศบาลได้

ออกความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์

ความคิดเห็นของชุมชนมีความสำคัญยิ่งต่อโครงการของเรา เพื่อให้เราสามารถยืนยันได้ว่าโครงการของเราจะตอบสนองความต้องการของชุมชนได้

เราจะติดประกาศโครงการที่เสนอไว้ให้สาธารณชนเข้าชม และเรารับฟังความคิดเห็นของท่านผ่านศูนย์การปรึกษาชุมชนอินเทอร์เน็ตของเราที่ชื่อ “Sydney Your Say”

Last updated: Thursday, 23 July 2015