ระบบการปกครองของออสเตรเลีย

บทบาทของรัฐบาลของเรา

รัฐบาลออสเตรเลียมี 3 ระดับชั้น
แต่ละระดับชั้นจะมีความรับผิดชอบและให้บริการที่แตกต่างกัน

รัฐบาลกลาง

รัฐบาลกลาง (หรือเครือรัฐ) นั้นเป็นรัฐบาลระดับประเทศของออสเตรเลีย ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาของเครือรัฐ
ดูแลด้านการค้าและพาณิชย์ การกักบริเวณ เงินตรา สิทธิบัตร การแต่งงาน การเข้าเมือง การป้องกันประเทศ โทรคมนาคม และการจัดหาสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นๆอย่างเช่น Medicare และ Centrelink

รัฐบาลของรัฐ/ดินแดน

มลรัฐต่างๆของออสเตรเลีย (นิวเซาท์เวลส์ วิกตอเรีย ควีนส์แลนด์ เซาท์ออสเตรเลีย เวสเทิร์นออสเตรเลีย และแทสมาเนีย) และดินแดนต่างๆ (นอร์ทเทิร์นเทอริทอรี่ และออสเตรเลียแคปิตอลเทอริทอรี่) จะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านตำรวจ โรงเรียนรัฐ ถนนและการจราจร โรงพยาบาลรัฐ ที่พักอาศัยของรัฐ และกฎระเบียบด้านธุรกิจ

รัฐบาลท้องถิ่น

รัฐบาลท้องถิ่นจะอยู่ในรูปแบบของสภานครหรือสภาเมือง หรือแขวง มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางผังเมือง การอนุญาตก่อสร้าง ถนนในท้องถิ่น การจอดรถ ห้องสมุดของรัฐ ห้องน้ำสาธารณะ ประปาและท่อระบายของเสีย ขยะและการรีไซเคิล สัตว์เลี้ยงและสิ่งอำนวยความสะดวกของชุมชน เราจะจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น (หรือเรียกว่า Rates) จากเจ้าของบ้านตามสัดส่วนของมูลค่าบ้าน ภาษีเหล่านี้จะถูกนำไปใช้จ่ายในการจัดหาบริการต่างๆ นอกจากนี้รัฐบาลท้องถิ่นยังจัดเก็บค่าจอดรถอีกด้วย  

Last updated: Thursday, 23 July 2015