ห้องสมุด

ห้องสมุด

การสื่อสาร ข้อมูล และการศึกษา

ห้องสมุดของเทศบาลนครซิดนีย์มี 9 สาขาซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกและมีบริการเชื่อมต่อ 2 บริการ (Pyrmont Link และ Library Express) ที่ไม่มีพนักงานดูแลแต่สมาชิกสามารถรับของ คืนหนังสือ และใช้งานอินเทอร์เน็ตได้:

สื่อ

สื่อในห้องสมุดของเราประกอบด้วย:

  • หนังสือ หนังสือพูดได้ นิตยสาร โน้ตเพลง ซีดี และดีวีดี ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและนานาชาติ
  • การใช้งานอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
  • เรามีสื่อในภาษาต่างๆสำหรับผู้ที่มีวัฒนธรรมและภาษาต่างๆ ทั้งจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย สเปน ไทย และเวียดนาม

สมาชิก

การสมัครสมาชิกไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้อยู่อาศัย (Resident) ของเทศบาลนครซิดนีย์เท่านั้น - ทุกคนที่อาศัยอยู่ในรัฐ NSW สามารถเป็นสมาชิกห้องสมุดได้ฟรี

Last updated: Thursday, 23 July 2015