Sơ lược về Thành phố Sydney

Sơ lược về Thành phố Sydney

Khu vực địa phương của quý vị

Thành phố Sydney là hội đồng thành phố thủ phủ, chịu trách nhiệm đối với các dịch vụ và chương trình dành cho cư dân địa phương, các doanh nghiệp, công nhân và khách tới thăm. Tại Úc, các Hội đồng Thành phố như Thành phố Sydney là một cấp trong hệ thống gồm ba cấp chính phủ.

Cộng đồng địa phương gồm có khoảng 187.561 cư dân, 437.000 công nhân và hơn 480.000 khách tới thăm mỗi ngày (ước tính năm 2012), cũng như các cơ quan công quyền khác, các tổ chức văn hóa và nghệ thuật và các cơ sở cung cấp dịch vụ cộng đồng.

Tại Úc Dân số Thành phố Sydney gồm nhiều sắc dân khác nhau nhất của Úc. Gần một nửa cư dân sinh ra ở nước ngoài, trong khi gần 30% nói một ngôn ngữ khác tiếng Anh ở nhà. Sau tiếng Anh, ngôn ngữ nói ở nhà nhiều nhất là tiếng Hoa và tiếng Thái.

Sydney Bền vững 2030

Vào năm 2007, chúng tôi hỏi xem người dân địa phương và các doanh nghiệp muốn thấy thành phố của họ sẽ như thế nào trong 20 năm tới và sau đó nữa. Kết quả là viễn kiến chung cho sự phát triển bền vững của Sydney để làm cho thành phố này xanh, toàn cầu và kết nối.

Các dự án và sách lược hướng đến năm 2030 bao gồm doanh nghiệp và nền kinh tế, các cộng đồng và văn hóa, tính bền vững, kiến trúc và thiết kếgiao thông vận tải và sử dụng.

Người tị nạn và người tầm trú

Thành phố chúng ta là khu vực đa dạng về văn hóa đã trở thành nơi trú ngụ của người tị nạn và người tầm trú đến từ khắp nơi trên thế giới.

Từ năm 2005, chúng ta đã là nơi chính thức chào đón người tị nạn, khi Hội đồng Thành phố công bố cam kết chào đón người tị nạn và người tầm trú vào cộng đồng chúng ta. Đây cũng là cam kết tôn trọng nhân quyền, thể hiện lòng nhân ái và gia tăng sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo trong cộng đồng chúng ta.

Kỳ thị chủng tộc. Vấn đề này chấm dứt với tôi.

Chúng tôi tự hào đã hợp lực với một số doanh nghiệp hàng đầu tại Úc, các đoàn thể thể thao và các tổ chức khác để hỗ trợ chiến dịch 'Kỳ thị Chủng tộc. Vấn đề này chấm dứt với tôi'.

Thành phố Sydney đã cam kết ngăn chặn vấn đề kỳ thị chủng tộc bằng cách cam kết thực hiện các hoạt động để hỗ trợ chiến dịch này trong vòng 3 năm tới.

Quý vị có thể tham gia bằng cách nào

Là cư dân địa phương, hoặc chủ doanh nghiệp/sở hữu chủ bất động sản, tiền thuế địa phương và bất kỳ khoản phí và lệ phí nào quý vị trả đều góp phần giúp Thành phố cung cấp các dịch vụ thiết yếu.

Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích quý vị đóng góp ý kiến. Đây chỉ là 3 cách để quý vị có thể đóng góp ý kiến của mình về cách Thành phố hoạt động như thế nào.

Liên lạc với Nghị viên

10 Nghị Viên của Thành phố được cư dân và người đóng thuế địa phương (chủ doanh nghiệp và chủ bất động sản) bầu lên với nhiệm kỳ 4 năm. Mỗi Nghị viên có phần tiểu sử trên trang mạng.

Tham dự các cuộc họp Hội đồng Thành phố

Quý vị có thể tham gia vào các diễn đàn cộng đồng và các cuộc họp Ủy ban của Hội đồng Thành phố.

Đóng góp ý kiến về các chính sách và sách lược

Ý kiến đóng góp của cộng đồng là rất quan trọng để bảo đảm các dự án sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của cộng đồng.

Chúng tôi công khai trưng bày các dự án dự tính sẽ thực hiện và chúng tôi mời quý vị đóng góp ý kiến qua  trung tâm tham khảo ý kiến cộng đồng trực tuyến của chúng tôi mang tên Sydney Ý kiến Đóng góp của Quý vị.

Last updated: Thursday, 23 July 2015