Các dịch vụ do Thành phố Sydney cung cấp

Các dịch vụ do Thành phố Sydney cung cấp

Trong phần này

Các dịch vụ địa phương

Dịch vụ đa văn hóa: Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho một cộng đồng thành phố sinh động và đa dạng qua các dự án và chương trình đa văn hóa.

Người cao niên: Hiện có các dịch vụ và chương trình trong thành phố dành riêng để trợ giúp và khuyến khích người cao niên đóng góp và tham gia vào đời sống cộng đồng.

Người khuyết tật: Hiện có các dịch vụ và chương trình trong thành phố dành riêng để trợ giúp và khuyến khích người khuyết tật đóng góp và tham gia vào đời sống cộng đồng.

Dịch vụ trẻ em: Các gia đình có trẻ em có thể chọn trong số các dịch vụ do hội đồng thành phố, chính phủ, tư nhân và cộng đồng cung cấp bao gồm giữ trẻ, trường mầm non, nhóm vườn trẻ, giữ trẻ sau giờ học, giữ trẻ dịp bãi trường và các trường học.

Dịch vụ vô gia cư: Dịch vụ vô gia cư của chúng tôi làm việc 7 ngày một tuần để giảm thiểu vấn đề vô gia cư và tác động của vấn đề này tại Sydney. Nếu là người vô gia cư hoặc lo lắng về việc không có chỗ ở xin quý vị gọi điện thoại cho Link2Home qua số 1800 152 152.

Dịch vụ thanh niên: Chúng tôi coi trọng sức lực và sức sống thanh niên đóng góp cho xã hội và chúng tôi tìm cách trợ giúp thanh niên qua các dự án và chương trình thanh niên khác nhau.

Ngân khoản tài trợ và khoản bảo trợ: Chúng tôi cấp rất nhiều ngân khoản tài trợ và khoản bảo trợ nhằm mục đích thêm sinh lực và trợ giúp cộng đồng của thành phố.

Thể thao và giải trí: Thành phố Sydney có hồ bơi, công viên, cơ sở thể thaotrung tâm cộng đồng dành cho cư dân và khách tới thăm vui hưởng. Thành phố có nhiều hoạt động dành riêng cho người cao niên để họ vui hưởng và một số hoạt động dành riêng cho người tham gia có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ khác nhau.

Xe buýt cộng đồng: Chương trình xe buýt cộng đồng dành cho các tổ chức và các nhóm cộng đồng bất vụ lợi, cung cấp dịch vụ cho toàn thể cộng đồng địa phương hoặc cho một nhóm đối tượng cụ thể.

Cơ sở cộng đồng cho thuê: Chúng tôi có rất nhiều loại cơ sở cộng đồng cho thuê. Những cơ sở này bao gồm phòng ốc, hội trường và phòng họp thích hợp cho các cuộc họp cộng đồng, hội nghị, tiệc khoản đãi và đám cưới.

Rác thải và rác tái chế: Chúng tôi khuyến khích và giúp người dân giảm bớt rác thải sinh hoạt và tăng rác tái chế để bảo vệ môi trường địa phương.

An toàn cộng đồng: Chúng tôi hợp tác với cảnh sát, các doanh nghiệp, cư dân và các tổ chức khác để nâng cao tình trạng sức khỏe và an toàn tại thành phố qua các dự án nâng cao nhận thức cộng đồng và các chương trình giáo dục.

Last updated: Thursday, 23 July 2015