Trung tâm Dịch vụ Láng giềng

Trung tâm Dịch vụ Láng giềng

Túc trực để giúp quý vị

Trung tâm Dịch vụ Láng giềng của chúng tôi có thể giải đáp thắc mắc về các vấn đề khác nhau của quý vị. Nhân viên thân thiện của chúng tôi có thể giúp quý vị:

Nhờ nhân viên chúng tôi thay mặt quý vị hỏi về bất kỳ vấn đề nào tại Thành phố Sydney.

Bản đồ dưới đây cho quý vị thấy vị trí của mỗi Trung tâm Dịch vụ Láng giềng.

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Quý vị có thể tiếp xúc với thành phố Sydney bất cứ lúc nào:

Điện thoại: 02 9265 9333
Email: council@cityofsydney.nsw.gov.au

CBD (One Stop Shop)
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều
Level 2, 456 Kent Street
Sydney NSW 2000

Glebe
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 10 giờ sáng đến 4.30 giờ chiều
186 Glebe Point Road
Glebe NSW 2037

Green Square
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều
100 Joynton Avenue
Zetland NSW 2017

Kings Cross
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 10 giờ sáng đến 4.30 giờ chiều
Thứ Bảy: 9 giờ sáng đến trưa
50-52 Darlinghurst Road
Kings Cross NSW 2011

Redfern
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 10 giờ sáng đến 4.30 giờ chiều
158 Redfern Street
Redfern NSW 2016

Last updated: Tuesday, 8 August 2017