ไทย | Thai

Domestic violence

จะติดต่อขอความช่วยเหลือจากใคร

มีหลายคนที่ไม่ปลอดภัยในบ้านของตัวเอง พวกเขาต้องเผชิญกับการดูถูก การข่มขู่ และการทำร้ายทางร่างกายและทางเพศจากคู่ครอง/แฟนของตน

ผลของความรุนแรงในครัวเรือนและในครอบครัวจะส่งผลต่อทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านรวมทั้งเด็กๆ ญาติคนอื่นๆในครอบครัว และสัตว์เลี้ยง
ถ้าท่านต้องทนกับความรุนแรงและต้องการจะหยุดมัน กรุณาติดต่อสายด่วนความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence Line) ที่เบอร์ 1800 65 64 63 เพื่อสอบถามข้อมูล
หรือท่านจะโทรแจ้งตำรวจหรือไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านท่านก็ได้

ถ้าท่านไม่อยากพูดภาษาอังกฤษ ท่านก็สามารถติดต่อศูนย์บริการล่ามได้ที่เบอร์ 131 450 และขอให้เขาต่อสายท่านไปยังสายด่วน Domestic Violence Line เวลาที่ท่านคุยกับตำรวจหรือไปที่สถานีตำรวจ ท่านสามารถบอกตำรวจได้ว่าท่านพูดภาษาอะไร และขอให้เขาโทรไปยังศูนย์บริการล่าม

นอกจากนี้ ความรุนแรงในครัวเรือนและในครอบครัวนั้นยังส่งผลต่อผู้ที่เป็นเลสเบี้ยน เกย์ ไบ คนข้ามเพศ คนมีอวัยวะทั้งสองเพศ และคนไม่ตรงเพศอื่นๆ (LGBTIQ) ถ้าท่านเป็นคนในกลุ่ม LGBTIQ นี้ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้จาก ACON (เป็นองค์กรสุขภาพสำหรับ LGBTI ได้ที่เบอร์ 02 9206 2000) ท่านสามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับ LGBTIQ หรือศูนย์บริการสนับสนุนทางศาลเพื่อความสัมพันธ์ที่ปลอดภัย (Safe Relationships Court Support Service) ได้จาก Inner City Legal Centre ที่เบอร์ 02 9332 1966

ถ้าท่านเป็นใบ้หรือมีความพิการทางการได้ยินหรือการพูด ท่านจะติดต่อเบอร์ต่างๆในเอกสารนี้ได้ด้วยความช่วยเหลือจาก National Relay Service ที่ relayservice.gov.au

ในกรณีฉุกเฉิน กรุณาโทรเบอร์ศูนย์สามตัว (000).

Last updated: Wednesday, 20 July 2016