Chào mừng quí vị đến với Thành Phố Sydney, cấp chính quyền địa phương (hay còn gọi là Hội Đồng Thành Phố) chịu trách nhiệm cho trung tâm thương mại, tài chánh và văn hóa của khu vực trung tâm Sydney.

Muốn liên hệ với Hội Đồng Thành Phố, quí vị có thể gọi điện, gởi fax hoặc email cho chúng tôi hoặc đến Trung Tâm Láng Giềng/Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng gần nhất (được liệt kê dưới đây). Nếu Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ, quí vị có thể sử dụng dịch vụ thông dịch qua điện thoại miễn phí để liên hệ với chúng tôi – chỉ cần gọi số 131 450 và yêu cầu họ gọi cho Thành Phố Sydney qua số 02 9265 9333 giùm quí vị.

Mọi thắc mắc tổng quát hoặc yêu cầu giúp đỡ ngoài giờ hành chánh

Đt: 02 9265 9333 (24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần)
Fax: 02 9265 9222
Email: council@cityofsydney.nsw.gov.au

Last updated: Friday, 7 December 2012