ที่พัก ไม่ได้รับอนุญาต

ที่พัก ไม่ได้รับอนุญาต

ที่พัก ไม่ได้รับอนุมัติ

เจ้าของบ้านที่ทุจริตบางรายให้เช่าที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวและที่พักระยะสั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตและผิดกฎหมาย ซึ่งไม่ปลอดภัยสำหรับผู้เข้าพักและเพื่อนบ้านข้างเคียง ถ้าท่านพบเห็นโฆษณาที่พักแบบนี้ กรุณาแจ้งเทศบาลนครซิดนีย์ (City of Sydney)

เจ้าของบ้านบางรายให้เช่าบ้านหรือห้องเช่าของตนแก่ผู้เข้าพักหลายรายโดยใช้สัญญาหลายฉบับ หรือให้เช่าที่พักแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเข้าพักระยะสั้น โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบด้านที่พักอาศัย

เจ้าของบางรายก็ต่อเติมอาคารอย่างผิดกฎหมาย โดยแบ่งที่พักของตนออกเป็นห้องเล็กๆหลายห้อง เพื่อหวังผลกำไรสูงสุด การใช้สถานที่และการต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างรุนแรงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

 

ถ้าท่านทราบว่ามีที่พักในท้องถิ่นของท่านมีลักษณะตามที่กล่าวมาข้างต้น ที่พักดังกล่าวอาจไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินงานอย่างผิดกฎหมายอยู่ก็ได้

ท่านสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวแบบไม่เปิดเผยชื่อก็ได้ แต่ท่านต้องระบุที่ตั้งของสถานที่ดังกล่าวแก่ทางเทศบาล เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่านได้

นอกจากนี้ถ้าท่านสามารถแสดงหลักฐาน ตัวอย่างเช่นลิงค์ไปยังเว็บไซต์ หรือสำเนาของโฆษณาสถานที่ดังกล่าว ก็จะช่วยเทศบาลให้สามารถหยุดกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัยเหล่านี้ได้

ท่านสามารถติดต่อทางเทศบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด

ติดต่อ

เทศบาลนครซิดนีย์ (City of Sydney)

02 9265 9333

Last updated: Monday, 4 August 2014