บริการของเทศบาลนครซิดนีย์

บริการของเทศบาลนครซิดนีย์

ในหัวข้อนี้

บริการในท้องถิ่น

บริการหลายวัฒนธรรม: เราสนับสนุนชุมชนของนครซิดนีย์ที่มีสีสันและมีความหลากหลายด้วยโครงการและโปรแกรมหลายวัฒนธรรมมากมาย

ผู้สูงอายุ: เรามีหลากหลายบริการและโครงการที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมและเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน

คนที่มีความพิการ: เรามีบริการและโครงการหลายอย่างในเมืองที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้พิการให้มีส่วนร่วมและเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน

บริการสำหรับเด็ก: ครอบครัวที่มีเด็กสามารถเลือกได้จากบริการที่หลากหลายของสภาเทศบาล รัฐบาล เอกชน และชุมชน อาทิเช่นการดูแลเด็ก บริการวัยก่อนเข้าโรงเรียน กลุ่มเพื่อนเล่น การดูแลหลังเลิกเรียน การดูแลวันปิดเทอม และโรงเรียน

บริการสำหรับคนไร้บ้าน: บริการสำหรับคนไร้บ้านของเราให้บริการ 7 วันตลอดสัปดาห์เพื่อลดจำนวนคนไร้บ้านและผลกระทบต่อนครซิดนีย์ ถ้าท่านไม่มีบ้านอยู่หรือกังวลใจว่าจะกลายเป็นคนไร้บ้าน กรุณาติดต่อ Link2Home ที่เบอร์ 1800 152 152

บริการสำหรับเยาวชน: เราตระหนักในคุณค่าของพลังและความมีชีวิตชีวาของเยาวชนที่มีส่วนร่วมต่อสังคม และเราก็พยายามสนับสนุนพวกเขาผ่านโครงการและโปรแกรมสำหรับเยาวชนหลากหลายโครงการ

เงินช่วยเหลือและเงินสนับสนุน: เรามีเงินช่วยเหลือและเงินสนับสนุนหลากหลายอย่างที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนซิดนีย์

กีฬาและการพักผ่อน: เทศบาลซิดนีย์มีสระว่ายน้ำ สวนหย่อม สนามกีฬาและศูนย์บริการชุมชนสำหรับให้บริการผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน กิจกรรมหลายอย่างของเราออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุ และบางกิจกรรมก็ออกแบบมาสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีภูมิหลังที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา

รถบัสสำหรับชุมชน: โครงการรถบัสสำหรับชุมชนมีให้สำหรับองค์กรและกลุ่มชุมชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นทั้งหมดหรือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

สถานที่ให้เช่าในชุมชน: เรามีหลากหลายสถานที่ให้เช่าในชุมชน สถานที่เหล่านี้ประกอบด้วยห้อง ห้องโถง และห้องประชุม ที่เหมาะสำหรับการพบปะ การประชุม งานสังสรรค์ และงานแต่งงานในชุมชน

ขยะและการรีไซเคิล: เราส่งเสริมและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยเพื่อลดขยะในครัวเรือนและเพิ่มการรีไซเคิลเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเรา

ความปลอดภัยในชุมชน: เราทำงานร่วมกับตำรวจ ธุรกิจ ผู้อยู่อาศัย และองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยในนครซิดนีย์ผ่านโครงการให้ความรู้ในชุมชนและโครงการการศึกษา


Last updated: Thursday, 23 July 2015